Betonáže základů, základových desek a stropních konstrukcí

Před zahájením betonářských prací provádíme statické posouzení konstrukcí s návrhem řešení realizace v podobě základových pasů v kombinaci s přebetonováním základovou deskou nebo provedení plošné základové desky bez základových pasů.

Základové pasy v provedení monolitických konstrukcí nebo jako montované konstrukce z tzv. ztraceného bednění prolité betonovou směsí a vyztužení prutovými armaturami.

Základové desky v tloušťkách dle statického výpočtu vyztuženy KARI sítěmi a stavební prutovou armaturou nebo tzv. vláknobetony (výztuž z ocelových rozptýlených drátků), případně jejich kombinací.

Betonovou směs používáme v min. pevnostní třídě C 20/25, včetně ukládky s použitím laserové nivelační techniky, rovinnost povrchu (např. stažení povrchu plovoucí latí, strojní hlazení povrchu motorovými hladičkami) zajišťujeme dle potřeb následné nosné konstrukce nebo dle požadavku na podlahovou konstrukci v objektu.

Součástí provedení jsou i zemní práce (srovnání ZTÚ, výkopy pro rozvody inženýrských sítí apod.) viz. samostatná kapitola.