Produkty

Anhydritové potěry Anhydritové potěry

Samonivelační litá směs na bázi síranu vápenatého s max zrnem kameniva 4 mm

Cementové potěry Cementové potěry

Litý samonivelační potěr na cementové bázi s max zrnem kameniva 8 mm

Betonové podlahy Betonové podlahy

Betonové průmyslové podlahy

Epoxidové stěrky Epoxidové stěrky

Stěrky ze syntetických pryskyřic

Pěnobetony, plynobetony a polystyrenbetony Pěnobetony, plynobetony a polystyrenbetony

Tepelně izolační materiál, který je vhodný jako vyrovnávací a tepelně izolační vrstva ve skladbě podlah, nebo výplň plochých střech.

Jeho výroba je možná na betonárně, nebo mobilním zařízením přímo na stavěništi.