Epoxidové stěrky

Stěrky ze syntetických pryskyřic

Tyto stěrky se aplikují na betonové nebo anhydritové podlahy jako závěrečná povrchová úprava.

Možno provést v různých barevných odstínech ve strukturách hladkých nebo protiskluzových.

Tyto podlahy jsou bezespáré a vyhovují náročným hygienickým normám a odolávají ropným produktům, kyselinám i zásadám.

Jsou dodávány především do potravinářských a chemických provozů. 

Pro pokládku je důležité, aby podkladní vrstvy dosahovaly max. vlhkosti 4% a nebyly zameštěny od tuků a olejů, jinak je potřeba použití speciální penetrace na vlhký, případně zamaštěný či zaolejovaný podklad. Dále je potřeba aby pevnost v tahu povrchových vrstev dosahovala min. 1,5 MPa a povrch byl zbaven zkarbonatované vrstvy (starší povrchy) nebo cementového mléka (mladší povrchy) tryskáním/frézováním/odbroušením.