Cementové potěry

Litý samonivelační potěr na cementové bázi s max zrnem kameniva 8 mm

Lité samonivelační cementové potěry jsou dalším konstrukčním řešením podlahových konstrukcí. Používají se v podlahových konstrukcích, které jsou určeny jako nízko zatížitelné do cca 10 kN/m2. Ve většině případů se směs lije na měkký a stlačitelný podklad z tepelně izolačního materiálu, tudíž je jejich hlavním použitím v obytných a administrativních prostorách.

Mohou být vyztuženy jak plošnou (KARI sítě) tak rozptýlenou (drátky, vlákna polypropylenové apod.) výztuží.
Potěry nejsou určeny ke konečným povrchovým úpravám je nutné je opatřit dodatečnými povrchovými povlaky (stěrky, PVC, koberce, palubky...).


Do nedávna se cementové potěry prováděli tzv. zednickým způsobem z polosuché betonové směsi ukládané do platek stažených latí, k vyztužení se používaly KARI sítě. Realizace potěrů tímto postupem byla pomalá a často se potěry deformovali a dokonce rozpadaly v hlavně důsledku právě používané polosuché směsi, která se zpracovávala déle než dovolovala povolená zpracovatelnost cca 90 min. i několikráte rozmíchávaní již zatuhlé směsi. Tyto skutečnosti přispěli k vývoji tekutých cementových samonivelačních potěrů, které dokonale vyplní daný prostor, jako i ideální zalití dneska hojně používaných systémů podlahového vytápění.