Betonové podlahy

Betonové průmyslové podlahy

Jsou jednou z několika důležitých nosných konstrukcí. Pro jejich funkčnost a dlouhodobou použitelnost je velmi důležité dodržení potřebných kroků:

  1. Podrobné zadání pro budoucí provozní použití podlahy
  2. Znalost geologie podloží
  3. Statický návrh na základě informací viz. Výše, s ideálním řešením výztuže (KARI sítě, ocelové rozptýlené drátky, prutová stavební armatura, polypropylenová vlákna atd.)
  4. Návrh vhodné povrchové úpravy
  5. Použití nevhodnějších materiálů a technologií
  6. Dodržení technologických postupů
  7. Vhodná a pravidelná údržba

Kompletní řešení je námi prováděno individuálně pro konkrétní podlahovou konstrukci ke spokojenosti našich zákazníků, u kterých se snažíme tímto přístupem dosáhnout dlouhodobější spolupráci na jejich projektech.