Lité samonivelační cementové stěrky

Lité samonivelační cementové stěrky jsou určeny k vyrovnání nerovností podlahových konstrukcí v řádu několika milimetrů, pokud se jedná o větší plochy nebo i větších tlouštěk v případě zálivek výtluků, spár a drážek.

U těchto stěrek lze ponechat povrch jako finální povrchovou úpravu, ovšem pro zachování bezprašného prostředí je lepší povrch opatřit ochranným lakem či nátěrem. Tyto stěrky lze na přání zákazníka provádět i barvené dle vzorníku výrobce stěrky, ale musí se počítat s tím, že jde stále jen o práškovým pigmentem zbarvenou cementovou směs, tedy výsledný vzhled nedosahuje kvalit epoxidových stěrek.

Pro aplikaci je potřeba, aby podklad byl vyčištěný od uvolněných částí stávající konstrukce, dostatečně soudržný (min. pevnost v tahu povrchových vrstev 1,5 MPa) a suchý. Před samotným nalitím stěrky je potřeba vytvořit adhezní můstek, nejčastěji v podobě polymerní disperze.